Nieuwe leverancier voor elektriciteit: Echte Energie Belgi

Gepubliceerd op 26/01/2006

De VREG heeft op 17 januari 2006 een vergunning voor het leveren van elektriciteit via het Vlaamse distributienet toegekend aan Echte Energie Belgi, met maatschappelijke zetel Esperantolaan 10, 8400 Oostende. Echte Energie Belgi is hiermee op dit ogenblik het twintigste bedrijf dat een leveringsvergunning heeft om elektriciteit te leveren via het distributienet in Vlaanderen.

Echte Energie Belgi is een leverancier die hernieuwbare energie aanbiedt aan haar afnemers.

Contactgegevens voor deze nieuwe leverancier

De beslissing bekijken

Bron: VREG