Nieuwe leidraad voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau

Gepubliceerd op 22/05/2017

De leidraad is een herziening van de in 2006 gepubliceerde 'Richtlijn voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau'.

Bij de actualisatie werden een aantal verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht. Zo werden voor bijkomende parameters toetsingswaarden opgenomen voor beoordeling van de kosteneffectiviteit.

De leidraad kan een nuttig referentiepunt zijn voor de exploitant en de milieucoördinator van individuele bedrijven wanneer zij zelf wensen na te gaan wat de BBT in hun situatie is.

Ook door de uitvoerders van bedrijfsspecifieke BBT-studies (bv. onderzoeksinstellingen of studiebureaus) kan de leidraad gebruikt worden als handleiding. 

Contactpersoon: Diane Huybrechts.