06/12/2019

Nieuwe brochure over instrumenten landinrichting

Terug naar artikeloverzicht

Om ruimtelijke projecten uit te voeren kunnen gemeente- en provinciebesturen en Vlaamse overheden  de instrumenten landinrichting inzetten. Meer uitleg daarover vindt u in een nieuwe brochure en op een nieuwe webpagina.

​Het decreet landinrichting van 28 maart 2014 voorziet een instrumentenkoffer waarmee u als Vlaamse overheid, als gemeente- of provinciebestuur uw ruimtelijk beleid concreet kunt vormgeven. De instrumenten landinrichting laten u toe om de hedendaagse ruimtelijke vraagstukken geïntegreerd en op maat van elk gebied op te lossen. Ze zijn precies ontworpen om bij complexe ruimtelijke uitdagingen oplossingen op maat uit te werken. Ze spelen vooral in op hindernissen die opduiken wanneer (veel) private gronden betrokken zijn in plannen van overheden.

Voorbeelden zijn:

  • herverkaveling uit kracht van wet, zodat gronden geruild kunnen worden om bijv. een bufferbekken aan te leggen;
  • beheerovereenkomsten voor landinrichting,  bijv. om grondeigenaars te stimuleren om bomen en struiken te planten zodat een groene verbinding ontstaat tussen twee natuurgebieden; 
  • vrijwillige bedrijfsverplaatsing, zodat een landbouwbedrijf de nodige middelen krijgt om zich op een andere plek te vestigen, waardoor het bijv. mogelijk wordt om een stadsrandsbos uit te breiden.  

Als lokale, provinciale of Vlaamse overheid kunt u de instrumenten landinrichting inzetten zonder een landinrichtingsproject. Een inrichtingsnota is daarvoor de wettelijke basis. De VLM speelt een begeleidende rol bij de opmaak van de inrichtingsnota. We spreken dan van "landinrichting spoor 2".

In een nieuwe brochure vertellen we beknopt over de instrumenten landinrichting en illustreren we hoe ze ingezet kunnen worden.

Op een nieuwe webpagina geven we gedetailleerde informatie over de inzet van elk instrument. 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid