30/05/2016

Naar een klimaatbestendige kust met CREST

Terug naar artikeloverzicht

In november ging CREST van start, wat staat voor ‘Climate Resilient Coast’ – een Klimaatbestendige Kust. Dit team, bestaande uit expert-wetenschappers uit drie Vlaamse universiteiten, verschillende overheidsdiensten en de consultancy, wil dieper inzicht krijgen in de fysische processen die zich afspelen in onze kustzone. Via de website http://www.crestproject.be/ en de CREST-nieuwsbrief blijf je als stakeholder op de hoogte van hun bevindingen.

Coördinator Jaak Monbaliu aan het woord: “Denk bij fysische kustprocessen aan de afslag van stranden en duinen gedurende stormen, aan de mogelijke impact van golfoverslag, maar bijvoorbeeld ook aan de langzame heropbouw van het strand in kalmere periodes. Wind zorgt voor de aangroei van onze duinen, maar datzelfde eolisch transport zorgt evenzeer voor overlast door zandophoging op wegen en tramsporen of verstopping van rioleringen. Kennis van ons kustsysteem en van de verschillende processen die zich er afspelen is de sleutel tot weldoordachte maatregelen. Consolidatie van de bestaande en integratie van nieuwe kennis is nodig om de uitdagingen van de toekomst, in het bijzonder die van een veranderend klimaat, aan te kunnen.”
 
De wetenschappers werkzaam in het project maken gebruik van wiskundige formules en complexe computermodellen (numerieke modellen) om de gevolgen van de klimaatverandering op kustbeschermingsmaatregelen en de efficiëntie van toekomstige beschermingsmaatregelen te berekenen en - tot op zekere hoogte - de werkelijkheid te simuleren. Om deze numerieke modellen te ijken hebben wetenschappers nood aan gegevens van real-time situaties op het terrein (bv. stormen in de winter) en van schaalmodellen in laboratoriumomstandigheden (vaak 'fysische modellen' genoemd). Om deze reden worden zowel terreinmetingen als laboratoriumtesten uitgevoerd.
 
Alle opgedane  kennis wil het CREST-team vervolgens vertalen naar praktische toepassingen, en zo veel mogelijk en op verschillende manieren delen met alle mogelijke gebruikers van de Vlaamse kust (en denk hierbij aan ngo’s, kustgemeenten, overheidsinstanties, afgevaardigden van de recreatieve en toeristische sector …). Blijf op de hoogte van de CREST-resultaten, eindgebruikersbijeenkomsten rond diverse thema’s en veel meer via de CREST-nieuwsbrief. Schrijf je hier in.
 
Het project loopt van november 2015 tot en met oktober 2019. De onderzoekspartners binnen dit project zijn de onderzoeksgroep Hydraulica (coördinatie) van de KU Leuven, het departement burgerlijke bouwkunde van de Technologiecampus Oostende van de KU Leuven, KBIN-OD Natuur, de vakgroepen civiele techniek en geografie van de UGent, het Waterbouwkundig Laboratorium, de Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de VUB en de afdelingen Kust en Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is binnen het project verantwoordelijk voor de website en de outreach.

Link: http://www.crestproject.be/

Bron: Vlaams Instituut voor de Zee