Minder CO2-uitstoot: de juiste balans vinden tussen bescherming bedrijfsleven en bestrijding klimaatverandering

Gepubliceerd op 13/02/2017

Bekijk de infografiek voor meer informatie

Het EP stemt deze week over hervormingen van het EU-emissiehandelssysteem dat werd opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het programma werkt niet zoals verwacht. EU is 's werelds derde grootste uitstoter van CO2 maar heeft tegelijkertijd ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling: een vermindering van de uitstoot met minstens 40% tegen 2030 (t.o.v.1990). De hervorming moet helpen dit doel te bereiken met behoud van het industriële concurrentievermogen.

Het systeem voor de handel  in emissierechten dat in 2005 van start ging, verplicht meer dan 11.000 elektriciteitscentrales en fabrieken om over een vergunning te beschikken voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Bedrijven kunnen de rechten kopen via veilingen. Echter, sommige worden gratis toegewezen, vooral in sectoren met een risico op productieverplaatsing naar regio's met soepelere emissie-beperkingen.


Het aantal vergunningen dat wordt geveild, wordt jaarlijks verminderd. Het aandeel van de vrij toegekende vergunningen wordt ook verlaagd (met uitzondering voor industrieën waarvoor dit nog steeds nodig is. Dit moet een financiële prikkel geven om minder te vervuilen.

Echter, de prijs van vergunningen was de afgelopen jaren zeer laag als gevolg van overaanbod, wat tot gevolg heeft dat bedrijven weinig stimulans hebben om over te schakelen naar minder vervuilende technologieën.

De hervorming is gericht op vermindering van overaanbod en het stimuleren van de prijzen, inclusief een voorstel om sneller het aantal uit te geven vergunningen te verlagen en een bepaalde hoeveelheid in reserve te houden.

De wijzigingen zullen de basis vormen voor verdere onderhandelingen met de regeringen van de lidstaten over de definitieve tekst van de richtlijn. Rapporteur Ian Duncan (VK, ECR), zal de onderhandelingen namens het Parlement leiden. 

 

Bron: © Europese Unie, (2017) – EP