Milieuvergunning aanvragen? Raadpleeg onze handleiding en checklist!

Gepubliceerd op 31/05/2013

Bedrijven die een milieuvergunning moeten aanvragen of hernieuwen zijn vaak op zoek naar informatie die hen hierbij kan helpen. De ‘Handleiding milieuvergunningsaanvraag’ en de ‘Milieuchecklist’ geven een bondig, weliswaar gedetailleerd, overzicht van de toepasselijke regelgeving. Beide publicaties werden onlangs geactualiseerd en kunt u gratis downloaden.

Handleiding milieuvergunningsaanvraag

Veel bedrijven hebben activiteiten die in meer of mindere mate milieuvervuilend en/of hinderlijk zijn. Voor deze bedrijven is het belangrijk om bij de aanvang van de exploitatie over een milieuvergunning te beschikken. De milieuvergunning moet ook steeds de meest actuele toestand van het bedrijf weergeven. Het is dan ook uitermate belangrijk dat een aanvraag van een nieuwe milieuvergunning, het hernieuwen van een vergunning of het aanvragen of mededelen van een verandering in het bedrijf, degelijk en correct gebeurt. Met de ‘Handleiding milieuvergunningsaanvraag’ biedt het Agentschap Ondernemen een leidraad aan bij het opmaken en indienen van een milieuvergunningsaanvraag, een mededeling of een melding. 

Milieuchecklist

Bedrijven die over een milieuvergunning (moeten) beschikken, moeten ook de daarbij horende milieuvoorwaarden en –verplichtingen naleven. Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen. Het invullen van de milieuchecklist kan hierbij een hulpmiddel zijn. De checklist is een vragenlijst waarin gepeild wordt naar de meest relevante en meest voorkomende milieuverplichtingen waaraan een bedrijf moet voldoen. De vragenlijst is zo opgebouwd dat er maximaal doorgeklikt kan worden naar meer duiding bij de vraag. Op deze manier moet het voor een bedrijf mogelijk zijn te achterhalen welke zijn milieuverplichtingen zijn, in welke mate hij hieraan beantwoord en op welke vlakken nog werk aan de winkel is.

Beide publicaties werden onlangs geactualiseerd en zijn gratis te downloaden van onze website. Meer informatie nodig, bel dan ons 0800-nummer en vraag naar een accountmanager milieu.

Extra Informatie

Handleiding milieuvergunningsaanvraag [PDF]

Milieuchecklist [PDF]

 

Bron :  Agentschap Ondernemen