Milieujaarprogramma 2013

Gepubliceerd op 31/03/2013

De hoofdlijnen van het Vlaamse milieubeleid zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan (MINA-plan). Het nieuwe MINA-plan 4 werd op 27 mei 2011 vastgesteld door de Vlaamse Regering en bestrijkt de periode 2011-2015. De milieujaarprogramma's dienen ter uitvoering en operationalisering van het milieubeleidsplan. Het Milieujaarprogramma 2013 (MJP 2013) is een programma in uitvoering van het MINA-plan 4. Het is gefocust op de opvolging van de doelstellingen en de projecten.

 

 

Uitgever: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie