Milieuhandhavingsrapport van de afdeling Milieu-Inspectie 2010

Gepubliceerd op 31/01/2012

Het Milieuhandhavingsrapport informeert de lezer uitvoerig over de wijze waarop de afdeling Milieu-inspectie (MI) haar doelstellingen in 2010 gerealiseerd heeft. De doelstellingen worden uitvoerig omschreven in het milieu-inspectieplan 2010, dat eind 2009 door MI na brede consultatie opgesteld werd. Met dit veertiende plan wordt door MI een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de handhaving van de milieuhygiëneproblematiek beoogd.

 

Uitgever: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Afdeling Milieu-inspectie