24/04/2015

Milieuhandhavingsrapport 2014 van de afdeling Milieu-inspectie staat online

Terug naar artikeloverzicht

De afdeling Milieu-inspectie (MI) bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, uitvoering, voortgangscontrole en resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG).

Het rapport geeft u een summier overzicht van de organisatie, de werking, het personeel en de middelen waarover de afdeling beschikt om haar taken in te vullen. U vindt er ook een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar uitgedrukt in cijfers en tabellen. 

Download Milieuhandhavingsrapport 2014 [PDF]