Milieubarometer: nieuwe milieu- en energiecijfers

Gepubliceerd op 26/01/2009

Heeft uw gemeente de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en daarbij gekozen voor het behalen van het onderscheidingsniveau? Dan moet de gemeente 35 punten behalen door allerlei acties uit te voeren uit het instrumentarium en/of n van de 9 andere thema's. De gemeente kan 2 punten verdienen met het opstellen van een milieubarometer bestaande uit minstens 15 indicatoren. Dit is een actie uit het instrumentarium.

Voor het opstellen van deze milieubarometer kan u een beroep doen op de website Lokale Statistieken waar u bij "Cijfers voor beleidsplannen" het project milieubarometer vindt. Hier vindt u een verzameling van nuttige indicatoren. Daarnaast kan u ook andere energie- en milieugegevens opvragen door op de website zelf rapporten aan te maken en gegevens op te vragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de recentst toegevoegde cijfers die nuttig kunnen zijn voor het opstellen van een milieubarometer.

Indicator

 

Rubriek

 

Laatst beschikbare jaar

Energieverbruik van huishoudens door gebouwenverwarming

Energieverbruiken

 

2006

 

CO2-emissies van huishoudens door gebouwenverwarming

Milieubarometer of Energie/Emissies

 

2006

 

SO2- en NOX-emissies van huishoudens door gebouwenverwarming

Milieubarometer of Energie/Emissies

 

2006

 

PM10- en PM2,5-emissies van huishoudens door gebouwenverwarming

Energie/Emissies

 

2006

 

Ammoniakemissies van de veeteelt

Milieubarometer of Milieu/Vermesting

2007

 

Stikstof- en fosforverliezen van de landbouw

Milieu/Vermesting

 

2007

 

Afvalstatistieken (totaal ingezameld huishoudelijk afval, selectief afval, restafval, hoeveelheid goederen die in hergebruik worden genomen)

Milieubarometer of Milieu/Afval

 

2007

 

Een aantal andere milieucijfers zijn opgevraagd en zullen binnenkort beschikbaar zijn. Het gaat om:

  • Gegevens i.v.m. riolering (2007): zuiveringsgraad, uitvoeringsgraad riolering, aansluitingsgraad...
  • Gegevens i.v.m. bodemverontreiniging (2008): oppervlakte verontreinigde grond en oppervlakte verontreinigde industriegrond
  • Abonnementen van De Lijn (2008): buzzy pazz en omnipas

Bron : Studiedienst Vlaamse Regering