Met meer aan resultaatgericht natuurbeheer doen

Gepubliceerd op 14/03/2014

Het nieuwe unieke natuurbeheerplan is vandaag door de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, een eerste keer principieel goedgekeurd. Iedereen die aan de Vlaamse natuur wil meewerken, wordt in de toekomst gelijkwaardig behandeld en beloond, afhankelijk van het vooropgestelde resultaat.

Het goedgekeurde ontwerp van uitvoeringsbesluit kadert in een drastische vereenvoudiging van de regelgeving. Dat moet leiden tot een nieuw en eenvoudig systeem om werken in bossen, parken of meer open natuurgebieden toe te laten. In een volgende stap worden ook de bijhorende subsidies herbekeken.

Oud

Tot nog toe zijn er allerlei voorwaarden en procedures om aan natuurbeheer te doen, afhankelijk van het type natuur (bos, park, natuurreservaat) en van het feit of de beheerder een overheid, een erkende terreinbeherende vereniging of een private eigenaar is. Aan al die verschillende statuten en beheerplantypes (bosbeheerplan, natuurbeheerplan, harmonisch park- en groenbeheerplan,…) zijn afzonderlijke complexe procedures en verschillende financieringssystemen gekoppeld (elke specifieke maatregel vroeg een aparte subsidiëring). Dit vertraagt realisaties inzake natuurbeheer omdat voor een aaneengesloten gebied vaak meerdere procedures moeten worden gevolgd.

Nieuw

Voortaan komt er nu één natuurbeheerplan en één financieringssysteem. Dat beheerplan integreert de verschillende functies van een gebied: in de eerste plaats de ecologische doelen, maar ook de sociale en economische functie van het gebied. In het beheerplan wordt voor een periode van 24 jaar vastgelegd wat gerealiseerd zal worden. Aan het plan wordt dus een resultaatsverbintenis gekoppeld. De subsidies worden op die realisaties afgestemd.

Wie een ambitieus natuurbeheerplan voorstelt, zal ruimer beloond worden voor zijn inspanningen. Wie kiest voor een reservaatstatuut engageert zich voor een heel lange termijn. Dit engagement opent het recht op aankoopsubsidies, die dus voortaan niet exclusief naar terreinbeherende verenigingen gaan. Dat moet een antwoord bieden op lopende betwistingen, waar aankoopsubsidies als onrechtmatige staatssteun worden bestempeld.

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Dit besluit moet op een eenvoudige manier ieder geëngageerde - vereniging, landbouwer, landeigenaar, boseigenaar, jager,… - over de streep trekken om het Vlaams natuurbeleid nog sterker gestalte te geven, inclusief de instandhoudingsdoelstellingen. Doelgericht en met een gelijkwaardige verloning. Dat zal Vlaanderen een beter ontwikkeld en breed maatschappelijk gedragen areaal natuur opleveren.”

Bron : Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur