Kwaliteit van het drinkwater. Resultaten kwaliteitscontroles van het in Vlaanderen verdeeld water voor menselijke consumptie. Rapporteringsjaar 2012

Gepubliceerd op 31/01/2014

De kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie wordt conform de wettelijke bepalingen zeer regelmatig gecontroleerd. De drinkwatermaatschappijen voeren de controles zelf uit en maken de resultaten over aan de Vlaamse Milieumaatschappij die ze analyseert. Het rapport bevat de resultaten van de jaarlijkse controles van de drinkwaterkwaliteit.