22/05/2019

Krijg steun voor circulair ondernemen

Terug naar artikeloverzicht
Heb je een straf idee om kringlopen te sluiten? Krijg steun voor jouw innovatief en waardevol circulair economieproject van Circulair Vlaanderen.
 
 

Wat?

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een nieuwe projectoproep om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. De ronde 2019 is de derde uitgave, met een projectfonds van 4,9 miljoen euro. In totaal kregen bij voorgaande edities 135 projecten ondersteuning. 

De circulaire economie is één van de zeven ‘transitieprioriteiten’ van de Vlaamse regering.

Voor wie?

Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. We moedigen samenwerkingen met andere partijen in de keten aan (van producent naar consument en terug).

Voor welke projecten?

Projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op vlak van:

  • circulaire stad, waarbij we efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, organisaties, ondernemers en burgers;
  • circulair ondernemen, waarbij we nieuwe technologieën, tools of businessmodellen (vb. pay per use, deeleconomie) voor de circulaire economie uitproberen in de realiteit, bij voorkeur met een goede betrokkenheid van andere spelers in de keten. Deze subsidies dienen niet voor de financiering van zuivere productinnovaties. Elementen van maatschappelijke innovatie en acceptatie maken deel uit van de evaluatie.

Wat zijn de bedragen?

Vlaanderen Circulair (OVAM) subsidieert tot 80% van een project, met een maximum van 100.000 euro. Voor grotere projecten kan u een deelbegroting maken voor het stuk dat u wil laten subsidiëren.

Wat is de timing?

De deadline voor indiening is: woensdag 4 september 2019 om 12u 's middags.

De projecten starten in 2019, na goedkeuring, en moeten afgerond worden voor 31 december 2021. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt.

Je vindt alle informatie hier op de website van Circulair Vlaanderen. 

 

Bron: Agentschap Innoveren & Ondernemen, Vlaamse Overheid