Klimaat- en energiediplomatie: Raad geeft sturing voor versterking synergieën

Gepubliceerd op 06/03/2017

De Raad nam in het kader van de uitvoering van de integrale strategie van de EU conclusies aan over de klimaat- en energiediplomatie van de EU. Doel is synergieën en banden tussen de relevante onderdelen van de klimaat- en de energiediplomatie van de EU te versterken en prioriteiten voor 2017 te bepalen.

De klimaatdiplomatie van de EU is gericht op de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en klimaatveiligheid. De energiediplomatie is toegespitst op energiezekerheid en diversificatie. Energie en klimaat zijn nauw met elkaar verbonden: meer dan 2/3 van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van energie. Om de temperatuurstijging ruim onder 2°C te houden, moet iedereen vooruitgang boeken met de mondiale energietransitie.

In het kader van de versterking van de synergieën tussen de klimaat- en de energiediplomatie van de EU worden in de conclusies van de Raad een aantal acties vastgesteld, alsook algemene prioriteiten voor 2017.

Bron: © Europese Unie, 2017