15/04/2018

Joke Schauvliege trekt 250.000 euro uit voor bijkomende volkstuinen

Terug naar artikeloverzicht

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2018 een budget van 250.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Joke Schauvliege: "Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen. Uit het grote succes van de vijf vorige projectoproepen voor volkstuinen blijkt ook dat mensen baat hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit te kweken en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging te doen. Wij hopen met deze zesde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Vanaf 16 april 2018 kunnen projectvoorstellen worden ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat kan via het e-plattelandsloket op de website: https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Volkstuinen kennen een lange geschiedenis. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die zelf over weinig buitenruimte beschikken, maar toch interesse in het tuinieren hebben. Volkstuinen zijn daarnaast ook een ontmoetingsplaats. Hun sociale rol mag niet onderschat worden. De volkstuinen van vandaag staan dan ook voor ontmoetingen, gezelligheid, recreatie en een stuk natuurbeleving in de stad en gemeente. Bovendien stimuleren volkstuinen ook tot meer bewegen en tot het bewuster worden van gezonde voeding.

De voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid ongeveer 2 miljoen euro voor de inrichting van meer dan 150 volkstuinen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege lanceert in 2018 een nieuwe projectoproep naar lokale besturen, verenigingen en organisaties voor de inrichting van volkstuinen.

De huidige oproep staat open voor nieuwe volkstuinprojecten over gans Vlaanderen. Minister Schauvliege doet een warme oproep naar projecten die een klemtoon leggen op de samenwerking met jongeren en/of met de welzijnssector. We hopen op deze manier jongeren en doelgroepen uit de welzijnssector nauwer te betrekken bij de volkstuinprojecten. Volkstuinen vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en sociale groepen waardoor een goede groepsdynamiek kan gecreëerd worden die het project zal bestendigen na de gesteunde opstartfase. Het is ook een manier om jong en oud terug voeling te laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie en herkomst van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl. Aanvullend zijn ook de biodiversiteit en het inzetten van bestuivers van belang. Een project dat onderdeel is van een lokale voedselstrategie, heeft een meerwaarde.

 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

Bijkomende info:

Oproep volkstuinen 2018