23/12/2003

Investeringen in ecologisch verantwoorde waterzuivering

Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse regering keurde een nieuw investeringsprogramma voor de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur goed. Daarin ligt de nadruk op ecologisch verantwoorde afvalwaterinzameling en - verwerking. De Vlaamse regering wil ook investeren in de uitbreiding en renovatie van de bestaande zuiveringsinstallaties voor rioolwater. Voor de hele operatie wordt ruim 75 miljoen euro voorzien voor het realiseren van 74 projecten.

Het geld gaat uitsluitend naar de bouw van zuiveringsinstallaties en naar collectoren met onverdund afvalwater. Collectoren waar teveel regenwater doorstroomt worden om ecologische redenen niet gebouwd. "Het is beter dat er geen beken en grachten rechtstreeks op de zuiveringsinstallaties aangesloten worden. Dat zorgt voor overbelasting en overstromingen in lager gelegen gebieden," zegt minister Sannen. Ook voor de natuur is deze aanpak beter. Grachten en beken krijgen zo immers opnieuw een waterbergende en afvoerende functie en het ecologische watersysteem wordt hersteld. Belangrijk is ook dat met dit programma een aantal problemen in bestaande collectornetwerken worden aanpakt.

De Vlaamse regering wil met het beschikbare geld niet alleen nieuwe gebieden op zuiveringsinstallaties aansluiten, maar ook bestaande infrastructuur renoveren en moderniseren en te kleine installaties uitbouwen. Er wordt bovendien op toegezien dat er geen nutteloze investeringen gebeuren. Sommige investeringen zijn dan ook helemaal afhankelijk van het gemeentelijke engagement om rioleringen aan te sluiten op de collector.

Bron: persdienst Vlaams regering.

Meer informatie over het gevoerde rioleringsbeleid kan u bekomen bij Aquafin.