19/01/2018

Inventaris van mogelijk vervuilde gronden in Vlaanderen zo goed als volledig

Back to article overview

Vlaanderen telt nog veel gronden die verontreinigd werden in ons rijke industriële verleden. Tegen 2036 wil de OVAM de sanering van alle historische bodemverontreinigingen minstens opstarten. De inventaris van de mogelijk verontreinigde gronden in Vlaanderen is een belangrijke stap in die richting.

Vruchtbare aanpak op maat

Aan elke van de 308 gemeenten in Vlaanderen werd gevraagd om een inventaris te maken van de mogelijk verontreinigde gronden binnen de gemeentegrenzen. De deadline was eind 2017.

De OVAM bood ondersteuning bij het vervolledigen van de inventaris, bij het interpreteren van oude informatie, en bij het uitwisselen van de data via een nieuw webloket voor gemeenten. Sinds 2015 gaven externe experts aan 262 gemeenten advies op maat. Meestal ontbrak er nog een deel informatie uit oudere milieuvergunningen en archiefinformatie.

Deze digitalisatie focuste op de informatie van de gemeentelijke archieven, indien mogelijk aangevuld met de beschikbare provinciale data per gemeente. Daarvoor werkten de externe experts ook intens samen met de provinciale archieven.

Eerste mijlpaal bijna bereikt

In totaal hebben eind 2017 293 van de 308 gemeenten – ruim 90 procent – bevestigd de inventaris van risicogronden volledig te hebben uitgewisseld via het webloket. Meer dan 180 000 kadastrale percelen met VLAREBO-rubrieken kunnen worden toegevoegd aan het Grondeninformatieregister. Dat betekent dat er informatie van ongeveer 77 000 risicogronden is geregistreerd.

Wat moet er nog gebeuren om het overzicht compleet te maken? De meeste nog ontbrekende risicogronden zullen begin 2018 mee in kaart kunnen worden gebracht. De resterende gemeenten moeten zelf nog een deel van de door de experts geïnventariseerde risicogronden nader lokaliseren, of nog een laatste controle doen. Voor de meeste gemeenten lukt dat in de loop van januari. Aan gemeenten die deze maand nog niet klaar zijn, wordt een verantwoording en een timing gevraagd.

Optimaal gebruik van terreinen

Dankzij al deze gegevens kent de OVAM de risicogronden waar nog een bodemonderzoek moet gebeuren. Die informatie vormt de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten. Op die manier worden kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico’s.

Door het identificeren en inventariseren van risicogronden kunnen on(der)benutte verontreinigde terreinen ook sneller worden geactiveerd. Met de realisatie van de 2036-doelstelling wordt de beschikbare ruimte duurzaam gebruikt en de economische ontwikkeling gestimuleerd. In Vlaanderen blijven grondstoffen en materialen, open ruimte, vruchtbare bodem en gezond grondwater immers schaars en dus kostbaar. Deze inventaris is een staaltje van de samenwerking aan een gezonde leefomgeving voor de toekomstige generatie.

Meer informatie over de Gemeentelijke Inventaris en over de stand van zaken in uw gemeente vindt u hier.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid