Hulp voor scholen, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen om energie te besparen

Gepubliceerd op 20/01/2006

Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat de Vlaamse distributienetbeheerders verplicht om onderwijs- instellingen, maar ook welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, kosteloos een energieboekhouding aan te bieden.

Om te weten, moet je meten. En om jouw mogelijkheden tot energiebesparing te kennen, moet je gegevens hebben over jouw energieverbruik. Het geldt voor huishoudens, verenigingen, ondernemingen en overheden, maar ook voor de 4.000 onderwijsinstellingen en de 1.000 welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, die niet altijd over de middelen beschikken om zelf de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen, laat staan de passende maatregelen te nemen, de kosten te berekenen en de terugverdientijden te bepalen.

Een energieboekhouding omvat een standaardsoftwarepakket dat, na opmeting van het gebouw en oplijsting van de tellers, verbruiken inventariseert en afwijkingen signaleert zodat tijdig kan ingegrepen worden. Voor een reeks ingrepen zijn overigens ook premies voorzien. En gedragsverandering hoeft zelfs niets te kosten.

Bedoeling van minister Peeters is nu dat de distributienetbeheerders, in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteits- en aardgasmarkt, een dergelijk standaardpakket ontwikkelen en kosteloos ter beschikking stellen van onderwijs- instellingen en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, die evenwel niet verplicht zijn het pakket te nemen. Maar het pakket helpt wel om m3 gas, liter mazout, kWh stroom en dus ook CO2 en euro te besparen.

Overigens zullen de betreffende gebouwen, in uitvoering van een Europese richtlijn, op termijn toch over een energie-prestatie-certificaat moeten beschikken.

'Scholen spelen een zeer belangrijke maatschappelijke rol en mogen, bij gebrek aan werkingsmiddelen, dan ook niet beperkt worden in hun opdracht en hun mogelijkheden', aldus de minister, die stelt 'dat het daarom nodig is de
onderwijs- en andere instellingen structureel bij te staan om het energieverbruik en de energierekening aan banden te leggen'.

Bron: persdienst Vlaamse regering