Handleiding voor de opmaak van het VOS-document met de oplosmiddelenboekhouding beschikbaar

Gepubliceerd op 19/04/2006

De afdeling Milieu-inspectie stelt drie documenten ter beschikking die een exploitant kunnen helpen bij het opstellen van de oplosmiddelenboekhouding.

Artikel 5.59.3.1 van Vlarem II verplicht de exploitanten van hinderlijke inrichtingen met activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen (rubriek 59 van Vlarem I), tot de jaarlijkse opmaak van een "VOS-document". Dit document dient om aan de toezichthoudende overheid aan te tonen dat aan alle sectorale voorwaarden is voldaan. De afdeling Milieu-inspectie liet 3 documenten opmaken, die de exploitanten kunnen helpen bij het opstellen van dit "VOS-document". Eerst is er een handleiding, waarin is aangegeven welke informatie dit document dient te bevatten. Daarnaast werd een achtergronddocument opgesteld, dat algemene informatie bevat, die nuttig kan zijn bij de opmaak van de boekhouding. In een derde document zijn de verhelderingen en antwoorden op veel gestelde vragen verzameld, die beogen de geldende wetgeving te verduidelijken. De drie documenten dienen samen beschouwd te worden. De afdeling Milieu-inspectie zal zich bij haar inspecties baseren op de voornoemde documenten.

Bron : www.milieu-inspectie.be

Extra info :