31/12/2012

Handhavingsrapport Agentschap voor Natuur en Bos 2011

Terug naar artikeloverzicht

2011 was het jaar waarin het Agentschap voor Natuur en Bos inzette op de ontwikkeling van een vernieuw(en)de visie over de te voeren handhavingsstrategie. Het ANB wenst in de eerste plaats tot een beter, zo niet optimaal evenwicht te komen tussen preventie en ’repressie’. Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat de naleving van de regelgeving kan worden gestimuleerd zonder dat hiervoor altijd repressieve instrumenten moeten ingezet worden. Sensibiliseren, informeren, ondersteunen waar nodig, het geven van raadgevingen en aanmaningen zijn hiertoe aangewezen. Het hanteren van enkele (ver)nieuwe(nde) instrumenten is een kenmerk van de (ver)nieuwe(nde) visie. Belangrijk zijn: een risicoanalyse met het oog op een beter objectiveerbare prioriteitenbepaling en een doelgroepenanalyse, waarbij de mate van acceptatie en naleving samen met de betrokken doelgroepen wordt bepaald om hier vervolgens de acties zo goed mogelijk op af te stemmen. Het rapport geeft ook concrete cijfers over natuurelementen die in 2011 werden vernietigd.

 

Uitgever: Agentschap voor Natuur en Bos