GRUP 'Albertkanaal in Wijnegem'

Gepubliceerd op 07/09/2007

Op voorstel van minister Dirk Van Mechelen

De Vlaamse Regering beslist om de vervaltermijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Albertkanaal in Wijnegem', voorlopig vastgesteld op 19 juli 2007, te verlengen met zestig dagen.

Bron : Persmededeling van de Vlaamse Regering