10/05/2019

Grondwaardeverlies bebossing (met SALV)

Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad en SALV ontvingen – resp. op 25 maart en 26 maart 2019 – de adviesvraag over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaarde-verlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing. 

Briefadvies Grondwaardeverlies bebossing 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid