18/11/2016

Gebruikersbevraging over online instrumentengids

Terug naar artikeloverzicht

Vanuit het project Instrumentendecreet ontwikkelt Ruimte Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het agentschap Natuur en Bos en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een digitale instrumentengids. Die zal een nuttige tool vormen om projectleiders, adviesverleners of professionals inzake ruimtelijke ontwikkeling wegwijs te maken in het landschap van realisatiegerichte en grondgebonden instrumenten.

De instrumentengids zal in een eerste fase bestaande, nieuwe en verbeterde "omgevingsinstrumenten" bevatten, bijvoorbeeld voor inrichting, grondmobiliteit, beheer en convenantwerking. Nadien breiden we uit naar realisatiegerichte instrumenten van andere Vlaamse beleidsdomeinen.

Ook de ontwikkeling van de instrumentengids loopt gefaseerd. Eerst bundelen we enkel de relevante regelgeving en toepassingsmogelijkheden van die instrumenten. Nadien bouwen we de gids verder uit tot een meer dynamische kennisbank.

Om een beter beeld te hebben van de informatie waaraan u als projectleider, adviesverlener of professional inzake ruimtelijke ontwikkeling nood heeft, nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een online bevraging.

Ze neemt slechts enkele minuten in beslag, maar uw mening is erg waardevol voor ons.

 

Bron:  © 2016 Ruimte Vlaanderen