Finale draft BREF STS te raadplegen

Gepubliceerd op 07/08/2019

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/STS/STS_FD_online.pdf.

Op de volgende bijeenkomst zal het Artikel 13 Forum een advies geven over de voorgestelde inhoud van deze BREF en de BBT-conclusies. De Europese Commissie zal met dit advies rekening houden bij de vaststelling van de BBT-conclusies.