01/01/2009

Europese steun en leningen m.b.t. milieu

Terug naar artikeloverzicht

Het is onze taak de vlotte en doelmatige werking van de Europese Commissie te bevorderen. Wij bieden ondersteuning aan de hele Commissie en in het bijzonder aan de 27 leden van de Commissie, door ertoe bij te dragen dat Europa zijn beloften waarmaakt.

Het secretariaat-generaal vervult een bijzondere rol binnen de zeer diverse organisatie die de Commissie is. Wij zorgen voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van de Commissie - zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid als bij de behandeling ervan door de andere instellingen.