02/06/2017

Europa in beweging: Commissie werkt aan schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit

Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie onderneemt actie om mobiliteit en vervoer in Europa te moderniseren. Dat moet de sector helpen om concurrerend te blijven tijdens een sociaal verantwoorde transitie naar schone energie en digitalisering.

“Europa in beweging” is een breed scala van initiatieven om het verkeer veiliger te maken, eerlijker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot, luchtvervuiling en congestie te verminderen, de administratieve rompslomp voor bedrijven te verlagen, zwart werk te bestrijden en werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden te verzekeren. De langetermijnvoordelen van deze maatregelen reiken veel verder dan de vervoerssector: meer banen, groei en investeringen, grotere sociale rechtvaardigheid, meer keuzemogelijkheden voor consumenten en een Europa dat resoluut inzet op lage emissies.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter voor de energie-unie: “De transportsector is fundamenteel aan het veranderen. Europa moet deze kans aangrijpen en de toekomst van mobiliteit vorm geven. Dit is het moment om “het wiel opnieuw uit te vinden”. Ik wil dat onze vervoerssector niet alleen de mondiale veranderingen ondergaat, maar er ook de richting van bepaalt."

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: “Onze benadering van mobiliteit reikt veel verder dan alleen de transportsector. We zien ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vervoer in het kader van recente economische trends, zoals de deel- of kringloopeconomie. Daarom is dit een kans om de hele Europese economie te moderniseren en op een duurzamer pad te brengen.”

EU-commissaris voor vervoer Violeta Bulc: “Dit is een unieke kans om niet alleen in de EU, maar ook wereldwijd het voortouw te nemen bij de modernisering van het wegvervoer. Onze hervormingen zullen het fundament vormen voor gestandaardiseerde, digitale verkeersoplossingen, eerlijkere sociale omstandigheden en afdwingbare marktregels. Ze zullen de sociaaleconomische kosten van vervoer helpen verminderen, zoals verloren tijd door het verkeer, dodelijke ongevallen en ernstig letsel, gezondheidsrisico's door luchtvervuiling en geluidshinder, en tegelijkertijd aan de behoeften van burgers, bedrijven en milieu voldoen. Gemeenschappelijke normen en grensoverschrijdende diensten brengen ook multimodaal reizen binnen handbereik in Europa”.

Mobiliteit drukt zijn stempel op het dagelijks leven van de Europese burgers en verschaft rechtstreeks werk aan meer dan 11 miljoen mensen. De sector ondergaat momenteel een aantal technologische, economische en sociale omwentelingen, en dat tegen een steeds sneller tempo. Op de juiste manier inspelen op deze veranderingen is essentieel voor een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt - een politieke prioriteit voor de Commissie-Juncker. Daarom heeft de Commissie vandaag een langetermijnstrategie aangenomen om van deze uitdagingen kansen te maken en te zorgen voor slimme, sociaal rechtvaardige en concurrerende mobiliteit in 2025. De EU zal deze transitie stimuleren met gerichte wetgeving en ondersteunende maatregelen, waaronder investeringen in infrastructuur, onderzoek en innovatie. Zo zullen in Europa de beste schone, geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen, vervoersuitrusting en voertuigen worden ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht.

Dit voornemen gaat vergezeld van een eerste reeks van 8 wetgevingsinitiatieven voor het wegvervoer. De vervoerssector is van bijzonder belang, omdat hij rechtstreeks werk verschaft aan 5 miljoen Europeanen, en tegelijkertijd goed is voor bijna een vijfde van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. Deze voorstellen zullen de markt voor goederenvervoer over de weg beter doen werken en bijdragen tot betere sociale en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Het middel daartoe is meer handhaving, de strijd tegen illegale arbeidspraktijken, het verlagen van administratieve lasten voor bedrijven en een verduidelijking van de bestaande regels, bijvoorbeeld inzake de toepassing van nationale wetgeving betreffende het minimumloon.

De Commissie bevordert ook naadloze mobiliteitsoplossingen zodat burgers en bedrijven gemakkelijker kunnen reizen in heel Europa. Zo zullen weggebruikers dankzij het voorstel om de interoperabiliteit van tolsystemen te vergroten door de hele EU kunnen rijden, zonder zich iets te hoeven aantrekken van uiteenlopende administratieve formaliteiten. Dankzij gemeenschappelijke specificaties voor informatie over openbaar vervoer zullen reizigers hun verplaatsingen beter kunnen plannen en het beste traject kunnen kiezen, ook als ze een grens over moeten.

Op deze eerste reeks van 8 voorstellen zullen de komende 12 maanden andere voorstellen volgen, onder meer over de emissienormen voor auto's en bestelwagens na 2020, en ook de allereerste emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen, volgend op het voorstel van vandaag inzake de monitoring en rapportage van CO2-emissies en brandstofverbruik bij zware bedrijfsvoertuigen. Deze voorstellen zullen leiden tot meer innovatie; een groter concurrentievermogen, minder CO2 -uitstoot, een betere luchtkwaliteit en volksgezondheid, en veiliger verkeer.

Achtergrondinformatie

Vervoer en mobiliteit zijn van vitaal belang voor de economie en het concurrentievermogen van Europa. Dit belang vindt zijn weerslag in het brede scala van andere Europese beleidskaders met een beslissende invloed op de sector. Het succes van de prioriteiten van de Commissie Juncker in de Energie-unie, de Digitale eengemaakte markt en de Agenda voor banen, groei en investeringen dragen alle bij tot vervoer en mobiliteit. In de Strategie voor de energie-unie van februari 2015 is de transitie naar een energie-efficiënte en koolstofarme vervoersector een van de kerngebieden voor actie. De maatregelen die al zijn uiteengezet in de in juli 2016 aangenomen Strategie voor emissiearme mobiliteit worden nu uitgevoerd. Investeringen in infrastructuur in het kader van het Investeringsplan voor Europa vormen een krachtige stimulans voor de toekomstige schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit in Europa.

Meer informatie

Factsheet: Europa in beweging - een overzicht

Factsheet: Schone mobiliteit

Factsheet: Concurrerende en sociaal rechtvaardige mobiliteit

Factsheet: Geconnecteerde mobiliteit

Europa in beweging: Vragen en antwoorden

De initiatieven van de Commissie

 

Bron: © European Union, 1995-2017