EMIS Energie- en Milieu-Informatie Systeem

Gepubliceerd op 01/01/2009

EMIS verzamelt en verwerkt een breed spectrum aan informatie over energie en milieu. Daarbij concentreert het zich op technologie en wetgeving. Met o.m. dagelijks overzicht relevante Europese, federale en gewestelijke wetgeving, navigator milieuwetgeving, BBT-rapporten, adressen van bedrijven en instellingen actief in de milieusector.