22/03/2019

Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

Terug naar artikeloverzicht

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte gemeenten zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester​.

De eindrapporten van de Bouwmeester Scan voor de eerste tien onderzochte gemeenten zijn vanaf vandaag te raadplegen op de website van de Vlaamse Bouwmeester. Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de evolutie naar een toekomstbestendige leefomgeving.

Ongeveer een jaar nadat de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck een oproep aan gemeentebesturen richtten om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan​, hebben de gemeenten Arendonk, Berlaar, Diksmuide, Langemark-Poelkapelle, Ninove, Olen, Overijse, Ronse, Wervik en Zedelgem de onderzoeksresultaten ontvangen. Er zijn intussen al negentien volgende scans opgestart.​​ De Bouwmeester Scan wordt per gemeente uitgevoerd door een  multidisciplinair team.

De eerste eindrapporten werden voorgesteld aan de gemeentebesturen en besproken met de stuurgroep van de Bouwmeester Scan, die de kwaliteit van de eindresultaten bewaakt. De analyse bevestigt dat de Vlaamse woonbehoefte in belangrijke mate wordt opgevangen in (suburbane) verkavelingen met lage dichtheden. Het ruimtelijk resultaat daarvan is een wildgroei aan verkavelingen en linten, een versnippering van de ruimte voor landbouw en open landschap en een beperkt aanbod van ecologisch waardevolle gebieden. 

De problemen zijn gekend en doen zich in meerdere of mindere mate voor in onze gemeenten. Oplossingen vragen om goede kennis van het terrein, overleg en maatwerk. De Bouwmeester Scan maakt dan ook niet enkel een stand van zaken op. Per gemeente worden een aantal cruciale ambities voorgesteld zoals de definiëring van dorp en stad, strategische groei en krimp op de juiste locaties, het inzetten op natuurcreatie en het verduurzamen van de energieproductie. Vervolgens wordt een transitieagenda ‘op maat’ voorgesteld, met concrete acties.

Bouwmeester Scan

De Bouwmeester Scan is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De Bouwmeester Scan is ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan.​​

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid