17/02/2021

Eerste klimaatpositieve adviesbureau

Terug naar artikeloverzicht

E-Luse, dat bedrijven advies geeft over energie en duurzaamheid, kan zich sinds kort het eerste klimaatpositieve adviesbureau in Vlaanderen noemen. Dat betekent dat het meer broeikasgassen uit de atmosfeer haalt dan dat het CO2 uitstoot. “Wij helpen andere bedrijven om significante energie- en CO2 -besparingen door te voeren. Maar we willen ook zelf het goede voorbeeld geven”, legt bestuurder Tim Vancouillie uit.

CO2-neutraal of klimaatpositief ondernemen werkt in drie stappen: het meten en berekenen van je uitstoot, het reduceren ervan en de compensatie van de rest. E-luse maakte dus eerst een gedetailleerde berekening van zijn eigen CO2-uitstoot. Het stootte in 2019 2,5 ton CO2 uit, zo bleek.

“We konden er als bedrijf voor kiezen om die uitstoot te compenseren, om zo CO2-neutraal te zijn”, vertelt Tim. “Maar we willen nog verder gaan. Daarom compenseren we het dubbele van onze uitstoot. We zijn dus niet enkel CO2-neutraal, maar kunnen onszelf zelfs klimaatpositief noemen. Met andere woorden: we halen meer CO2 uit de lucht dan dat we er zelf in uitstoten.”

Bomen in Ethiopië

Voor de verificatie en de compensatie van de CO2-uitstoot werkt E-luse samen met het Belgische Ethiotrees. “Dat project in Ethiopië compenseert niet alleen je uitstoot door de aanplanting van bomen. Het creëert ook een meerwaarde voor de lokale bevolking. Want de opbrengsten van de verkoop van de koolstofkredieten worden geherinvesteerd in sociaalecologische projecten in hetzelfde gebied”, besluit Tim.