Eerste draft BREF WGC beschikbaar

Gepubliceerd op 06/01/2020

De eerste draft van de BREF Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) is beschikbaar.

Het integrale document D1 (11.2019), inclusief voorstel van BBT-conclusies, is terug te vinden via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.

De leden van de technische werkgroep (TWG) kunnen tot 28 februari 2020 hun opmerkingen overmaken aan het IPPC Bureau. In nauwe samenwerking met de afdeling GOP bereidt het BBT-kenniscentrum de opmerkingen namens de lidstaat België voor. In dit kader wordt op 31/01/2020 een overleg met de betrokken milieuadministraties en sectorverantwoordelijken voorzien.

Indien u meer informatie wenst over de BREF WGC of opmerkingen hebt bij de draft, kan u contact opnemen met An Derden.