Eenvoudiger afvalheffingen belonen milieuvriendelijke verwerking

Gepubliceerd op 23/12/2003

De Vlaamse regering keurde het wijzigingsdecreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen principieel goed. Milieuvriendelijke afval-verwerking wordt in veel gevallen goedkoper, terwijl afval storten en gewone afvalverbranding duurder zullen worden. Deze heffingen ondersteunen het beleid van de Vlaamse regering, dat gericht is op afvalpreventie en verantwoorde verwerking van afvalstoffen.

De hervorming houdt ook een drastische vereenvoudiging van het afval-heffingensysteem in. De meer dan 40 tarieven die nu nog gelden worden teruggebracht tot 20 tarieven. "De voorbije jaren waren er zoveel wijzigingen in de afvalheffingen dat het hele systeem steeds ingewikkelder werd. De nieuwe regeling maakt het overzichtelijker," weet minister Sannen.

De tarieven zijn afhankelijk van twee factoren: ten eerste van het soort afvalstof en ten tweede van de manier van verwerking. De nieuwe tarieven weerspiegelen het beleid van de Vlaamse regering: storten en afval in een gewone verbrandingsoven gooien worden ontmoedigd en de tarieven gaan over het algemeen omhoog. Alleen voor stoffen waarbij storten of gewoon verbranden de enige oplossing is, wordt een verlaagd tarief voorzien. De tarieven voor verbranden van afval dat eerst is behandeld en waaruit energie gerecupereerd wordt, gaan omlaag.

Het voorontwerp van decreet zal nu voor advies worden voorgelegd aan de SERV en de MiNa-Raad.

Bron: persdienst Vlaamse regering.

Meer info over afvalverwerking vind u op www.ovam.be