Een nieuwe organisatie werd toegevoegd aan ons adresboek

Gepubliceerd op 05/08/2019

We verwelkomen Transport & Mobility Leuven in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Transport & Mobility Leuven NV (TML) voert beleidsondersteunend onderzoek uit. Het is onze missie de samenleving vooruit te helpen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te bieden. Daarbij steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, en prognoses. Onze werkdomeinen zijn verkeer, personen- en goederenvervoer en de daarmee samenhangende economische impact en milieuproblemen. Net die integratie tussen mobiliteit, economie en milieu maakt ons uniek in Europa

Klik hier om het profiel te bekijken... →