23/09/2016

Eandis en Infrax openen webportaal voor meterstanden zonnepanelen

Terug naar artikeloverzicht

Netbeheerders Eandis en Infrax worden vanaf 14 november 2016 de centrale aanspreekpunten voor alle eigenaars van zonnepanelen in hun werkgebied. Vanaf dan moet deze groep klanten niet meer aankloppen bij VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) om groenestroomcertificaten aan te vragen. De volledige administratie wordt zo eenvoudiger, efficiënter en fraudebestendiger. Alle gezinnen en bedrijven met zonnepanelen, zo’n 230 000 in totaal, worden persoonlijk geïnformeerd.

Eén keer indienen

Eigenaars van zonnepanelen moeten op dit moment zowel een dossier indienen bij VREG als bij hun energiedistributiebedrijf Eandis of Infrax. Beide partijen moeten immers op de hoogte zijn van elke installatie. Om veilig en betrouwbaar te werken, moeten Eandis en Infrax precies weten welke zonnepanelen op welke kabels zijn aangesloten. VREG heeft dan weer de groenestroom-meterstanden nodig voor de correcte toekenning van groenestroomcertificaten, die nadien worden uitbetaald door de netbeheerders.

Die aanpak brengt administratief dubbelwerk met zich mee. Om het voor de installateurs en de zonnepaneel-eigenaars zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk te maken, zal het volledige beheer van zonnepaneeldossiers vanaf 14 november 2016 gebeuren door Eandis of Infrax. Op die manier moet een dossier maar bij één partij ingediend worden en wordt het voor de consument eenvoudiger om te weten tot wie hij zich moet richten.

Eén aanspreekpunt, één toezichthouder

De centralisering van alle administratie bij de netbeheerders is de efficiëntste en meest logische keuze. Eandis en Infrax staan vandaag al in voor de opname van alle elektriciteitsmeterstanden en de uitbetaling van groenestroomcertificaten. Door hen ook verantwoordelijk te maken voor de groenestroommeterstanden van zonnepaneeleigenaars, kunnen ze het volledige traject opvolgen.

De netbeheerders worden het centrale aanspreekpunt voor onder meer:

 de melding van nieuwe zonnepanelen

 doorgeven van wijzigingen zoals uitbreiding, verkoop, echtscheiding, wijziging rekeningnummer …

 (technische) problemen

 doorgeven en valideren van groenestroommeterstanden

 uitbetaling groenestroomcertificaten aan minimumprijs

 vragen over uitbetaling en technische vragen

 …

De eigenaars van bestaande en nieuwe installaties zullen vanaf 14 november 2016 met al hun vragen terechtkunnen bij Eandis en Infrax, en niet langer bij VREG. Ze worden persoonlijk geïnformeerd over hoe ze de meterstanden van hun groenestroommeter kunnen ingeven om hun certificaten uitbetaald te krijgen.

VREG zal zich toeleggen op zijn kerntaken: toezicht houden op deze processen om een goede dienstverlening te garanderen, de publicatie van statistieken over zonnepanelen, zoals het aantal installaties, het totale vermogen en de hoeveelheid uitgereikte certificaten in Vlaanderen, per provincie of per gemeente. Ook de uitwisseling van informatie tussen de netbeheerders en VREG en tussen de netbeheerders onderling worden door VREG gecoördineerd.

VREG blijft ook verantwoordelijk voor de aanmaak en het beheer van groenestroomcertificaten in een certificatendatabank. De overdracht van bevoegdheden wijzigt niets aan het feit dat men zich omwille van veiligheidsredenen en voor uitbetaling van zijn groenestroomcertificaten eenmalig dient te registreren met een eID bij VREG.

Bron: © 2016 VREG