18/06/2020

Code van Goede praktijk – Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen

gezonde-grond
Terug naar artikeloverzicht

Deze code van goede praktijk 'Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen' heeft als doel om:

  • op milieuhygiënisch verantwoorde wijze met de bodemmaterialen om te gaan;
  • de traceerbaarheid van de bodemmaterialen tijdens de opslag, bewerking en reiniging te garanderen.

De code van goede praktijk wordt gehanteerd bij:

  • de tussentijdse opslag van bodemmaterialen in een tussentijdse opslagplaats;
  • de verwerking van bodemmaterialen in een grondreinigingscentrum;
  • de bewerking van sediment in een inrichting voor de opslag en ontwatering van bagger- en ruimingsspecie.

Om een aanvaarde partij bodemmaterialen verder te verhandelen en om het definitief gebruik op een bestemming mogelijk te maken moet er voor de partij bodemmaterialen een technisch verslag opgemaakt worden. De bodemsaneringsdeskundige is hiervoor verantwoordelijkheid.

Meer info

Raadpleeg Regeling voor gebruik van bodemmaterialen – Opmaak van een technisch verslag’ en de Code van Goede Praktijk – Opslag, bewerking en/of reiniging van bodemmaterialen voor het aantal te nemen stalen uit een partij bodemmaterialen en de keuze van de techniek.

Het ontwerp CMA/1/A.8 ‘Staalname van hopen/partijen bodemmaterialen’ behandelt de staalnametechnieken die toegepast worden bij het bemonsteren van hopen/partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmaterialen.

De code van goede praktijk kan nu al toegepast worden. Met ingang van 1 september 2020 vervallen de vorige versies van de code voor tussentijdse opslag en de reiniging van uitgegraven bodem.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid


Lees ook: Beslisondersteunend systeem voor beoordeling reinigbaarheid van bodemmaterialen niet meer ondersteund op de EMIS-website sinds 1 maart 2020