Burgertraject 2018 in het kader van Stroomversnelling

Gepubliceerd op 16/03/2018
Een van de uitgangspunten van de Vlaamse Energievisie is dat de energietransitie het product moet zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid. Om hier invulling aan te geven, en dynamiek te creëren voor de energietransitie door lokale projecten te steunen, beslist de Vlaamse Regering nu om een budget van 6,5 miljoen euro toe te kennen voor de realisatie van lokale energieprojecten gekoppeld aan de burgeruitdagingen in het kader van Stroomversnelling, door overdracht vanuit het Vlaams Klimaatfonds naar het Energiefonds. De middelen die niet vastgelegd zijn op 31 december 2019 worden terug overgedragen naar het Vlaams klimaatfonds. 
 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 16 maart 2018