20/09/2019

Burgemeestersconvenant

Terug naar artikeloverzicht

Maandag 21 oktober 2019: Departement Omgeving en VITO stellen nieuwe tool voor steden en gemeenten voor om klimaat- en energiemaatregelen door te rekenen in het kader van het Burgemeestersconvenant 

Praktisch

De toelichting van de werking van de nieuwe tool gaat door op maandag 21 oktober 2019 in de voormiddag in het auditorium van het Ellips gebouw in Brussel. Daarna is er nog gelegenheid om bij een broodje te netwerken met collega’s. De doelgroep zijn alle steden en gemeenten, intercommunales en provincies die hard aan het werk zijn om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant waar te maken. We hopen dat deze tool daarbij kan helpen. Inschrijven kan tot 17 oktober via www.burgemeestersconvenant.be/voorstelling-tool-maatregelen-burgemeestersconvenant.

Situering

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Het initiatief introduceerde daarmee niet alleen een unieke bottom-up aanpak van energie- en klimaatacties, maar het succes ervan bleek al snel alle verwachtingen te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 9644 lokale en regionale overheden verspreid over 59 landen die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale gemeenschap en de technische en methodologische ondersteuning die geboden wordt door het EU secretariaat.

Momenteel zijn meer dan 80% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen ingeschreven in de Burgemeestersconvenant en het overgrote deel van de ondertekenaars maken gebruik van de Burgemeestersconvenant tool. Daartoe worden ze ook deskundig ondersteund door de provincies en de intercommunales. Door hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zullen steden en gemeenten niet alleen hun bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar kunnen ze ook profiteren van aanzienlijke lokale voordelen, zoals een betere luchtkwaliteit, betere gezondheidsresultaten, lokale economische ontwikkeling en het creëren van banen.

Actualisatie en uitbreiding van bestaande tool

In opdracht van het departement Omgeving ontwikkelde VITO in 2013 de Burgemeestersconvenant tool. Deze studie resulteerde in de opmaak van een nulmeting voor elke gemeente waarbij alle centraal beschikbare gegevens al zijn ingevuld. Een tweede realisatie was een instrument waarmee tien verschillende besparingsmaatregelen op gemeentelijk niveau gesimuleerd kunnen worden. De gemeentelijke inventarissen worden sindsdien jaarlijks opgemaakt door VITO in het kader van de lopende referentietaak. De inventarissen 2011-2017 zijn steeds beschikbaar op de departementale webstek, www.burgemeestersconvenant.be. Na vijf jaar werd het tijd om de maatregelentool in een nieuw jasje te steken, om meer maatregelen door te rekenen en om de tool gebruiksvriendelijker te maken. Een transitie naar een koolstofarme maatschappij kan enkel door ambitieuze maatregelen te identificeren en ook uit te voeren. Sinds oktober 2018 wordt daarom hard gewerkt om de vernieuwde maatregelentool vorm te geven. Een prototype van de tool werd door een enthousiaste groep van steden en gemeenten, intercommunales en provincies grondig uitgetest tijdens de zomervakantie. De bevindingen worden momenteel verwerkt en de laatste hand wordt gelegd aan de eindversie.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid