Bevraging voorstellen nieuwe BBT-studies

Gepubliceerd op 22/05/2019

Met het oog op de opmaak van een nieuw meerjarenprogramma Vlaamse BBT-studies 2020-2021, wordt momenteel de mogelijkheid geboden om voorstellen in te dienen.

Wensen/noden tot de opmaak van een Vlaamse BBT-studie, zijnde een nieuwe studie of een (al dan niet gedeeltelijke) herziening of aanvulling van een bestaande studie, kunnen worden aangegeven door het sjabloon in bijlage in te vullen. Gelieve eventuele voorstellen in te dienen tegen 6 juni 2019 bij de afdeling GOP van het departement Omgeving (bbt@vlaanderen.be) en het secretariaat van het BBT-kenniscentrum van VITO (secbbt@vito.be).

U kan het sjabloon hier downloaden.