Beslissingen Ministerraad van 6 juli 2018

Gepubliceerd op 09/07/2018

Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas: wijzigingsdecreet

Op voorstel van viceminister-president Bart Tommelein
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Energiedecreet wat betreft directe lijnen en directe leidingen. Het is de bedoeling om de criteria voor de aanleg van directe lijnen (voor elektriciteit) en leidingen (voor aardgas) te versoepelen, om te zorgen voor een toename van het aantal toegelaten directe lijnen. Op dit moment worden de toelatingscriteria heel strikt toegepast door de VREG, waardoor de meeste aanvragen worden geweigerd. Door de versoepeling van de criteria valt er een toename te verwachten van het aantal toegelaten directe lijnen. Om de lasten van dergelijke lijnen beheersbaar te maken, wordt dan ook voorgesteld om een heffing in te stellen op de exploitatie van een dergelijke lijn zodat ook zij een maatschappelijk aanvaardbare bijdrage geven om de kosten van het gewestelijke energiebeleid te dekken. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
 
 

Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden: wijziging diverse besluiten

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de VIPA-reglementering. Het gaat onder andere om wijzigingen rond stedenbeleid, de omgevingsvergunning, aanpassingen aan het klassieke procedurebesluit, en wijzigingen aan diverse sectorbesluiten.  
 
 

Strategische transformatiesteun Desotec Roeselare

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,526 miljoen euro toe aan Desotec nv uit Roeselare. Desotec is actief op de zuiveringsmarkt op basis van actieve kool in combinatie met mobiele actieve kool filters. Het transformatieproject omvat de bouw van een nieuwe, zelf ontwikkelde reactivatiefaciliteit om te voldoen aan de groeiende specifieke marktnoden. De investering bestaat uit een recyclage-installatie, een afvalmagazijn, dedicated silo's en stortputten. 
 

Brownfieldconvenanten 126. Antwerpen - Gosselin

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgde voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. In het kader van de 5de oproep hecht de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 126. Antwerpen - Gosselin. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergaderingen aankondigen en organiseren samen met de betrokken gemeente. 
 

Strategische transformatiesteun Brouwerij De Halve Maan in Brugge

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,05 miljoen euro toe aan Brouwerij De Halve Maan bvba in Brugge. Brouwerij De Halve Maan is een authentieke, historische brouwerij in het centrum van Brugge. Het transformatieproject omvat het bouwen van een nieuw 'greenfield' verwerkingscentrum dat gebruik zal maken van de best beschikbare technieken in de brouwerijsector.
 

Brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering

Op voorstel van minister Philippe Muyters
 
Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet zorgde voor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. In het kader van de 7de oproep hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering, met het oog op de publieke consultatie. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren samen met de betrokken gemeente.
 

Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond omgeving, natuur en landbouw. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de MINA-raad, van de SARO en van de SALV. 
 

GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven' en aan de bijbehorende bijlagen. Het GRUP heeft betrekking op delen van de gemeenten Bierbeek, Herent, Holsbeek, Leuven en Rotselaar en bevat opties op het vlak van wonen, bedrijven, stedelijke voorzieningen, infrastructuur en open ruimte. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, zal het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderwerpen aan een openbaar onderzoek. 
 
ARSG Leuven - nota ARSG Leuven - BVR ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage ARSG Leuven - bijlage
ARSG Leuven - bijlage      
 

GRUP Kakelenberg

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vlaamse Leemstreek - deelplan Kakelenberg Zuid' en aan de bijbehorende bijlagen.  
 
 

GRUP Vallei van de Benedenvliet/ Grote Struisbeek

Op voorstel van minister Joke Schauvliege
 
De Vlaamse Regering keurt de startnota goed voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Benedenvliet / Grote Struisbeek tussen E19 en A12' en aan de bijbehorende procesnota 1. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening zal de vereiste adviezen inwinnen over deze startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten erover informeren en consulteren.  
 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 6 juli 2018