30/01/2023

Beslissingen Ministerraad van 27 januari 2023

wetgeving-2.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Afbakening gebied in het Linker-Scheldeoevergebied waarbinnen Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) gronden kan verwerven

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat het gebied afbakent in het Linker-Scheldeoevergebied waarbinnen de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) gronden kan verwerven. Dit is ook de lijn waarbinnen MLSO haar voorkooprecht kan laten gelden. De afbakeningslijn is dezelfde als de lijn voor de bestuurlijke begrenzing van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied, zoals vastgelegd in het besluit van 3 juli 2020.

Nota aan de Vlaamse Regering BVR
Bijlage Bijlage kaart

 


Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel het Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg goed. De brownfieldsite betreft een terrein van ca. 3,5 ha waarop een steenkapperij actief was. De restanten van deze activiteiten en van vroegere afbraakactiviteiten (met asbestfragmenten) werden op de site en de achtergelegen zone, in natuurgebied, gestort. Het project omvat de sanering, de herontwikkeling en het bouwrijp maken van de site. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal samen met de betrokken gemeente het voorziene inspraakmoment organiseren en aankondigen.

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 27 januari 2023