26/11/2019

Beslissingen Ministerraad van 22 november 2019

Terug naar artikeloverzicht

Beëindiging brownfieldconvenant 130. Aalter – Leon Bekaertlaan omdat de doelstellingen behaald zijn

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het decreet over de brownfieldconvenanten heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zg. brownfields. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot beëindiging van brownfieldconvenant 130. Aalter – Leon Bekaertlaan omdat de doelstellingen behaald zijn.


 

Beëindiging van brownfieldconvenant 164. Wevelgem – Hanssens Catering omdat de doelstellingen behaald zijn

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het decreet over de brownfieldconvenanten heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, zg. brownfields. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot beëindiging van brownfieldconvenant 164. Wevelgem – Hanssens Catering omdat de doelstellingen behaald zijn.


 

GRUP ‘Scheldepolders Hingene’: termijnverlenging

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Scheldepolders Hingene', te verlengen met 60 dagen. Deze verlenging is noodzakelijk voor de verwerking van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschriften. Het plan geeft uitvoering aan de richtinggevende en bindende bepalingen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Antwerpse Gordel en Klein Brabant. 

Nota aan de Vlaamse Regering


 

Instemmingsdecreet wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het verdrag over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Scheldepolders Hingene', te verlengen met 60 dagen. Deze verlenging is noodzakelijk voor de verwerking van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschriften. Het plan geeft uitvoering aan de richtinggevende en bindende bepalingen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Antwerpse Gordel en Klein Brabant.   


 

Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève. Dit instemmingsdecreet werd op 13 november 2019 aangenomen door het Vlaams Parlement. 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 22 november 2019