05/05/2020

Beslissingen Ministerraad via elektronische procedure van 4 mei 2020

wetgeving-2
Terug naar artikeloverzicht

Amendement programmadecreet: integraal waterbeleid

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het regeringsamendement op het ontwerp van decreet met bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020. Het amendement bevat een aantal noodzakelijke wijzigingen aan het gecoördineerd Decreet Integraal Waterbeleid.  

Nota aan de Vlaamse Regering                                             Bijlage

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 4 mei 2020