10/03/2015

Belgisch virtueel biodiversiteitslaboratorium op vernieuwde LifeWatch.be

Terug naar artikeloverzicht

De vernieuwde website LifeWatch.be brengt alle bijdrages en data van het inmiddels de sterk uitgebreide partnerschap samen.

Het Belgische LifeWatch-project is onderdeel van de Europese LifeWatch infrastructuur. LifeWatch maakt deel uit van de European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) en bouwt een virtueel laboratorium uit voor biodiversiteitsonderzoek. België draagt bij aan LifeWatch met verschillende complementaire initiatieven. Deze worden uitgevoerd in de vorm van langdurige projecten door meerdere onderzoeksgroepen verspreid over het land en worden ondersteund door de respectievelijke politieke autoriteit.

In 2012 begon België met de opbouw van zijn LifeWatch infrastructuur. De oorspronkelijke Belgische LifeWatch-partners die betrokken waren, waren het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO), gefinancierd door de Hercules Stichting. In 2013, werd het Earth and Life Institute van de Université Catholique de Louvain (UCL) partner, met financiële steun van de Wallonia-Brussels Federation. In 2014 bundelden de UCL en het Biosystems Engineering Department van de Université de Liège/Gembloux-ABT hun krachten. Dit LifeWatch Wallonië-Brussel team wordt verder gefinancierd door de Wallonia-Brussels Federation. Later dat jaar, voegde het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zich bij het LifeWatch België team als coördinators van de federale bijdrages. Het KBIN werkt nauw samen met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA). Een andere federale partner die in 2014 het team vervoegde is het Belgisch Biodiversiteitsplatform.

Sinds het begin van het project is het aantal partners aanzienlijk toegenomen, wat een veelvoud aan activiteiten en gegenereerde data met zich meebrengt. Omdat de oorspronkelijke website nogal gefocust was op de Vlaamse bijdrages en data, werd ondertussen een nieuwe website ontwikkeld die alle Belgische LifeWatch activiteiten gelijkmatig vertegenwoordigd: www.LifeWatch.be.

Het onderdeel Project geeft een kort overzicht van alle Belgische LifeWatch partners en bijdrages. In het onderdeel Sensors vind je een gedetailleerde beschrijving van alle toestellen en sensoren die geïnstalleerd werden of gebruikt worden in het kader van de Belgische LifeWatch infrastructuur. In het onderdeel Data vind je toegang tot (1) gegevens gegenereerd door het lokaal observatorium, (2) een interactief geoportaal dat thematische pan-Europese remote sensing gegevens aanbiedt, (3) Antarctische observatie gegevens, (4) gegevens die gered werden door de LifeWatch data archeologie activiteiten, en (5) verschillende globale databanken en data systemen. Via het e-Lab heb je toegang tot een online interface waar de meeste web services gemaakt door de Belgische LifeWatch partners aangeboden worden. Het onderdeel Taxonomic Backbone legt uit hoe een taxonomic backbone wordt opgezet als een centraal onderdeel van de Europese LifeWatch infrastructuur.

Bron : Vlaams Instituut voor de Zee