23/12/2003

Bedrijven niet langer van kastje naar de muur

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet goed over het "Vlaams Agentschap Ondernemen". Het Vlaams Agentschap Ondernemen komt in de plaats van de in het vooruitzicht gestelde Huizen van Economie. En aanspreekpunt voor alle ondernemers wordt een feit.

Het Vlaams Agentschap ondernemen zal een pooling omvatten van de huidige diensten bedrijfsadvies binnen de GOM's, het VIZO en het preventieve bedrijfsbeleid. Ook zal het Agentschap de taken van sensibilisering rond en stimulering van ondernemerschap en van eerstelijnsadvies, in een PPS-formule uitbesteden aan middenveldorganisaties zoals Unizo en VEV- VOKA. Deze organisaties baten nu al de federale ondernemingsloketten uit. Op het terrein wordt zo het unieke loket voor alle ondernemers een feit!

Vlaams Minister van Economie Ceysens: "Ik wil een vereenvoudiging van de administratie voor alle bedrijven. Dit decreet zorgt ervoor dat bedrijven nog slechts n aanspreekpunt hebben en niet langer van het kastje naar de muur worden doorverwezen."

Patricia Ceysens: "Omdat we als overheid niet langer moeten investeren in de eerste lijnsadviesfunctie kunnen we ons nu concentreren op datgene waar we echt goed in moeten zijn: het snel en efficint helpen van bedrijven die een beroep doen op ons. Dat betekent dat het Vlaams Agentschap Ondernemen nu een grote pool account managers of project managers krijgt die over alle administraties heen bedrijven begeleidt."

Concreet betekent dit dat een onderneming die een dossier heeft voor een groeipremie, een dossier bij de dienst ruimtelijke ordening en milieu nu naar zijn accountmanager kan bellen die hem een antwoord moet bieden op al zijn vragen aan de verschillende administraties. Die manager zorgt ook voor een snel en gecordineerd antwoord op alle aanvragen van bedrijven en staat ze ook bij.

Ceysens: "De managers krijgen ook de nodige autoriteit. Krijgt een bedrijf te laat antwoord op een vraag of zit een dossier vast, dan kunnen ze dit aan de regering rapporteren die dan een beslissing neemt. Kortom het Vlaams Agentschap Ondernemen moet zorgen voor een snelle en correcte overheid die een partner is in ondernemend Vlaanderen."

Ceysens: "Na de goedkeuring door de Vlaamse regering vorige week van n Vlaams Business Angels Netwerk - waardoor informele risicokapitaal-verschaffing wordt bevorderd - en de definitieve goedkeuring gisteren in het Vlaams Parlement van het Arkimedesdecreet - waardoor risicokapitaal-verschaffing fiscaal wordt gestimuleerd - vormt het Vlaams Agentschap Ondernemen een derde belangrijke concretisering van de afspraken, gemaakt op de Ondernemingsconferentie".

Bron: persdienst Vlaamse regering.