25/09/2020

BBT-studie erfsappen in opmaak

erfsappen
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met een nieuwe BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen.

In deze studie zullen de processen die plaatsvinden bij een landbouwbedrijf of covergistingsinstallatie (ingedeelde inrichtingen) waar sappen vrijkomen op het erf/bedrijfsterrein en die tot verontreiniging van bodem of oppervlaktewater kunnen leiden, bestudeerd worden. Het inkuilen vormt hierbij een specifiek aandachtspunt, maar zeker niet het enige. 

VITO, GOP, HH, VLM en VMM hebben de vraagstelling voor deze studie meer in detail besproken tijdens een vooroverleg dd. 15/09/20. De concrete aanpak en timing van deze studie zal vervolgens besproken worden met de leden begeleidingscomité in de loop van oktober 2020. Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met Tim Goelen of An Derden (bbt@vito.be).