27/11/2014

BBT-conclusies BREF Refining of Mineral Oil and Gas gepubliceerd

raffinaderijen
Terug naar artikeloverzicht

Op 28 oktober werden de BBT-conclusies voor het raffineren van aardolie en gas gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hier is de link naar het besluit in het Publicatieblad.


Deze BBT-conclusies hebben betrekking op bepaalde industriële activiteiten die worden beschreven in bijlage I, punt 1.2, bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk 1.2 Energie-industrieën: Het raffineren van aardolie en gas. Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

 • Alkylering
 • Productie van basisolie
 • Productie van bitumen
 • Katalytisch kraken
 • Katalytisch reformeren
 • Vercooksing
 • Afkoeling
 • Ontzouting
 • Verbrandingseenheden  voor  energieproductie
 • Etherificatie
 • Gasscheiding
 • Waterstofverbruikende processen
 • Waterstofproductie
 • Isomerisatie
 • Aardgascentrales
 • Polymerisatie
 • Primaire distillatie
 • Productbehandelingen
 • Opslag en behandeling van raffinage­materialen
 • Viscositeitsreductie  en  andere thermische conversies
 • Afvalgasbehandeling
 • Afvalwaterbehandeling
 • Afvalbeheer