09/06/2016

BBT-conclusies BREF CWW gepubliceerd in het publicatieblad van de EU

chemie
Terug naar artikeloverzicht

Op 9 juni 2016 werden de BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Hier vindt u de link naar het besluit in het Publicatieblad. In de loop van de volgende maanden zal het IPPC Bureau de volledige BREF in zijn definitieve vorm beschikbaar stellen.
Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de activiteiten die worden beschreven in de punten 4 en 6.11 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk:

 • punt 4: Chemische industrie;
 • punt 6.11: Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater dat wordt geloosd door een installatie waarin onder punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU vallende activiteiten worden uitgevoerd.

Deze BBT-conclusies hebben tevens betrekking op de gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst indien de belangrijkste verontreinigingsbelasting afkomstig is van de onder punt 4 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU vallende activiteiten.
Deze BBT-conclusies betreffen in het bijzonder de volgende punten:

 • milieubeheersystemen;
 • waterbesparing;
 • afvalwaterbeheer, -verzameling en -behandeling;
 • afvalbeheer;
 • behandeling van afvalwaterslib, met uitzondering van verbranding;
 • afgasbeheer, -verzameling en -behandeling;
 • affakkelen;
 • diffuse emissies van vluchtige organische stoffen (VOS'en) in de lucht;
 • geuremissies;
 • geluidsemissies.