10/12/2019

BBT-conclusies afvalverbranding gepubliceerd

Terug naar artikeloverzicht

Op 3 december 2019 werden de BBT-conclusies voor afvalverbranding gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandingsinstallaties en afvalmeeverbrandingsinstallaties, en op de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen door middel van verwerking van slakken en/of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan, indien hierbij de capaciteitsdrempels vermeld in de paragraaf 'toepassingsgebied' van de BBT-conclusies worden overschreden.

Hierbij de link naar het besluit in het Publicatieblad.

De vergunningen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) met een relevante GPBV-installatie zullen binnen de 2 jaar na de publicatiedatum worden geëvalueerd conform het meerjarenprogramma (MJP) voor de algemene evaluaties. Het MJP zal ten laatste 2 maanden na de publicatiedatum van de BBT-conclusies worden geüpdatet en kan geraadpleegd worden via deze link