Afvalberg wordt steeds kleiner, Vlaanderen scherpt ambities aan

Gepubliceerd op 18/11/2016

In 2015 produceerde de Vlaming nog gemiddeld 467,7 kg afval. Dat zijn de laagste cijfers in meer dan 20 jaar. De daling is vooral toe te schrijven aan selectief ingezamelde stromen zoals groenafval (-45.000 ton) en bouw- en sloopafval (-38.000 ton). Maar ook de hoeveelheid restafval kende een sterke daling van 146 kg per inwoner in 2014 naar 141 kg per inwoner in 2015 (-23.000 ton).

Dit zijn zonder meer knappe resultaten waarmee de doelstellingen van het Plan Huishoudelijk Afval 2008-2015 duidelijk gehaald werden. Het nieuwe plan voor de periode 2016–2022 dat de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege op 16 september 2016 goedkeurde, scherpt de doelstellingen verder aan. Analyses wijzen immers uit dat nog meer afvalpreventie, hergebruik en recyclage mogelijk is mits meer maatwerk voor de burger en de lokale besturen.

Meer informatie over de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2015: www.ovam.be/afval-materialen/huishoudelijk-afval-en-lokale-besturen/inventarisatie-huishoudelijke-afvalstoffen
Meer informatie over het nieuwe Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: www.ovam.be/uitvoeringsplan

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij