Advies Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

Gepubliceerd op 31/03/2013

Advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen over het ontwerp van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. De raad apprecieert het dat er voor de voorbereiding van het Klimaatbeleidsplan niet over één nacht ijs is gegaan, maar benadrukt tegelijk dat er nog werk aan de winkel is om te kunnen spreken van een doeltreffend en maatschappelijk gedragen plan. Volgens de raad is er meer duidelijkheid nodig over onder meer de emissiereductie-impact van de maatregelen, de sociaal-economische impact, het beleidskader, de reële status van de maatregelen, de gehanteerde parameters, de kostenefficiëntie en de financiering.

 

 

Uitgever: MORA - Mobiliteitsraad Vlaanderen