04/10/2019

Advies - Uitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024

Terug naar artikeloverzicht

Op 3 oktober 2019 stelde de Minaraad zijn advies vast over het ontwerpuitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024. Een belangrijke doelstelling van het plan is om een overzicht te bieden van de  beleidsacties die zich de komende jaren aandienen met het oog op het verduurzamen van het kunststoffengebruik.

Ter verbetering van het overzicht en de structuur van het plan formuleert de Raad enkele voorstellen. Zo vraagt de Raad om een overzicht van het huidige beleidsinstrumentarium toe te voegen, evenals een startbeeld van de huidige kunststofstromen in Vlaanderen.

Ter versterking van de transitiegerichte aanpak, vraagt de Raad onder meer om een actie toe te voegen om in overleg met alle betrokkenen vorm te geven aan een strategisch industrieel transitiekader voor kunststoffen. Het uitvoeringsplan kan hierbij als een opstap dienen. Ook vraagt de Raad om via de notie ‘behoeftesystemen’ het maatschappelijke karakter van de transitie naar een ‘circulaire (kunststoffen)economie’ meer te benadrukken. Dit kan volgens de Raad behulpzaam zijn voor het versterken van de eerste krachtlijn van het plan, met name “minder en efficiënt gebruik van kunststoffen”. Verder wijst de Raad op de belangrijke mogelijke bijdrage die de transitie naar een circulaire economie kan leveren tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ter versterking van het richtinggevende karakter van het transitiekader, vraagt de Raad om het potentieel van materiaalrichtlijnen te onderzoeken. De Raad stelt vast dat omtrent het wenselijke type van materiaalrichtlijnen (top-down versus bottom-up) er geen eenstemmigheid heerst tussen de raadspartners.

Inzake governance vraagt de Raad onder meer om de vooropgestelde strategische ketenaanpak te verduidelijken en hierbij ook aan te geven hoe men voorziet samen te werken met de federale en overige gewestelijke overheden. Ook vraagt de Raad om te zorgen voor een vlotte opvolgbaarheid van het plan.

Tenslotte formuleert de Raad bij verschillende acties aanbevelingen, opmerkingen en/of aandachtspunten, waaronder bij actie 5 inzake het verder ontwikkelen van circulariteitsindicatoren, actie 6 inzake het onderzoek naar de rol van biogebaseerde en biodegradeerbare kunststoffen in een circulaire economie, actie 7 in verband met het wegen op het internationaal ecodesignbeleid, actie 9 inzake het stimuleren van de selectieve inzameling van ‘out of home’ kunststofverpakkingsafval, actie 10 i.v.m. het opzetten van een internationale samenwerking om marien zwerfvuil te voorkomen, actie 11 inzake de implementatie van het VLAREMA-gebruiksverbod op fruitstickers, actie 12 inzake de uitfasering van microplastics in verzorgingsproducten, actie 13 inzake het voorkomen van het verlies van kunststofpellets, alsook actie 27 i.v.m. het dichten van de kloof tussen afval- en productbeleid.

Klik hier voor het advies

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid